Hem Tjänster Sanering

Sanering

Fåglar efterlämnar träck, fjädrar, borester och eventuella matrester. Lokal förekomst av råttor kan därför komma att öka kombinerat med att virus- och bakteriesjukdomar sprids via fåglarnas avföring. Exempel på sjukdomar som även kan överföras till människor är fågelinfluensa, psittakos och campylobacterios.

Vem kan hjälpa till med fågelsanering?

Fåglar efterlämnar ofta stora mängder avföring, fjädrar, borester och eventuella matrester. Lokal
förekomst av råttor kan därför komma att öka kombinerat med att virus‐ och bakteriesjukdomar
sprids via fåglarnas avföring. Exempel på sjukdomar som även kan överföras till människor är
fågelinfluensa, psittakos och campylobacterios. Ta kontakt med Fågelskyddsgruppen Stockholm AB
om du behöver hjälp med sanering.

Begär pris

Begär pris för: "Sanering"