Hem Tjänster Instängda fåglar

Instängda fåglar

Det är väldigt vanligt att fåglar flyger in i bostäder eller stora lokaler såsom varuhus, industrilokaler eller lagerutrymmen. Det kan bero på att fågeln flyr från ett rovdjur alternativt födosöker/jagar och navigerar fel. I många fall räcker det inte med att öppna fönster/portar/rökluckor samt släcka ned i lokalen.

Ta INTE kontakt med kommunens viltvård eller skadedjursbekämpande företag. Fågelskyddsgruppen löser den uppkomna situationen utan att behöva avliva djuret.

Begär pris

Begär pris för: "Instängda fåglar"