Har du problem med fåglar?

Ofta inkräktar vi människor på fåglarnas revir och stör dem i deras häckning. Konfliktsituationer mellan människa och fågel uppstår lätt i form av attackerande (beskyddande) fågelföräldrar, störande boplatser och sanitära olägenheter. Fågelskyddsgruppen är ett alternativ till dagens viltvård och skadedjursbekämpande företag. Vi ser inte fåglar som skadedjur men vet och har stor respekt för att häckande fåglar, skadade fåglar, instängda fåglar med mera kan innebära stora olägenheter och i värsta fall åsamka skador på fastigheter. Vi beaktar djur- och artskydd främst och löser uppkomna problem utan att systematiskt avliva djur. För er och fåglarnas skull.

Hittat en skadad fågel?

Fågelproblem

Bilderna visar exempel på de vanligaste problemen som uppstår
Ta alltid kontakt med Fågelskyddsgruppen innan ni agerar på egen hand. En åtgärd kan nämligen vara olaglig eller riskera att förvärra situationen.