Om oss och vår värdegrund

Fågelskyddsgruppen hjälper till i alla typer av fågelrelaterade ärenden. Vi är ett alternativ till dagens viltvård och skadedjursbekämpande företag som tyvärr avlivar djuren, även fast andra lösningar finns tillhands. Vi anser att det är ansvarslöst när samhällsfunktioner systematiskt avlivar djur för att lösa problemsituationer som uppstår mellan djur och människa. Vi ser inte fåglar som skadedjur men vet och har stor respekt för att häckande fåglar, skadade fåglar, instängda fåglar med mera kan innebära stora olägenheter och skador på fastigheter. Tillsammans med dig som kund lyfter vi dina kunskaper om situationen, hur länge problematiken kommer att pågå, redogör för vilka alternativ som finns tillgängliga samt förebygger att problemet uppstår i framtiden. Det förebyggande arbetet är viktigt och förhindrar onödigt lidande för fåglarna – och förhindrar samtidigt allvarlig olägenhet för dig som kund.

Fågelskyddsgruppens ledning arbetar med vilda och tama fåglar på en bred front. Vi driver Sveriges största förening för tamfåglar vars huvudsakliga syfte är att förbättra djurhållning och välfärd för fåglar i fångenskap. Ledningsgruppen har även en mycket stor erfarenhet och kunskap av arbete med sjuka och skadade vilda fåglar. I flera år har vi sett att problemsituationer mellan djur och människor leder till att vilda fåglar, föräldradjur och ungar, systematiskt avlivas – för att inga andra alternativ finns tillhands. Därför har vi startat Fågelskyddsgruppen – en verksamhet som skyddar fåglarnas intressen, som beaktar art- och djurskydd främst och som ser människans utbredning som sekundär.