Hem Tjänster Aggressiva måsar

Aggressiva måsar

Fåglar som uppvisar aggressiva beteendemönster handlar i de flesta fall om att de beskyddar sina bon, ägg och ungar. Måsfåglar häckar i en rad olika biotoper, däribland öar, klippor och i stadsmiljö. De bygger gärna bon på våra tak och lägger vanligtvis 3 st ägg som båda föräldrarna ruvar på. Boet består av gräs, grenar och jord som lätt kan stoppa upp dagvattenfilter och hängrännor och ge omfattande vattenskador.

Bilden visar en typisk vattenansamling förorsakat av att bomaterial från fåglar täppt igen dagvattenavrinning.

Det tar cirka 28 dagar för äggen att kläckas. Därefter hoppar ungarna ned från taket för att fortsätta sin utveckling på marken. På marken tillbringar de mellan 4-8 veckor beroende på arttillhörighet där de lär sig att flyga, hitta mat och bli självständiga individer. Föräldrarna matar ungarna regelbundet genom att spy upp mat till dem. Under denna tid är ungarna utsatta för faror och rovdjur. Föräldrarna beskyddar därför sina ungar genom att skenattackera och attackbajsa mot eventuella fiender.

Trutar (d.v.s större måsar) innebär större risker eftersom de är både större och mer aggressiva än vanliga måsar. Det förekommer flera gånger per år att trutar faktiskt går till fysiskt angrepp mot människor och djur. Det finns många åtgärder för att förebygga dessa problem men även en rad åtgärder för att attackerna ska upphöra. Ta därför alltid kontakt med Fågelskyddsgruppen Stockholm AB för rådgivning innan ni agerar på egen hand! Skyddsutrustning är mycket viktigt.

Bilden visar en omfattande skallskada efter att en gråtrut attackerat (beskyddat) sina ungar. (Foto: SVR Vällingby 2018)
Vad gör man med måsar som attackerar?

Fåglar som uppvisar aggressiva beteendemönster handlar i de flesta fall om att de beskyddar sina
bon, ägg och ungar. Måsfåglar häckar i en rad olika biotoper, däribland öar, klippor och i stadsmiljö.
De bygger gärna bon på våra tak och lägger vanligtvis 3 st ägg. När äggen har kläckts efter 28 dagar
hoppar ungarna i regel ned från taket, rakt ned i marken, där de tillbringar 4‐8 veckor beroende på
arttillhörighet. På marken lär de sig att flyga, hitta mat och lär sig även andra beteendemönster.
Under denna tid är ungarna utsatta för faror och rovdjur och beskyddas därför av sina båda föräldrar
som skenattackerar och attackbajsar mot eventuella fiender. Trutar (större måsar) innebär ofta en
större fara för människor eftersom föräldrarna är större och mer aggressiva än vanliga måsar. Det
förekommer flera gånger per år att trutar går till fysiskt angrepp mot människor och djur. Det finns
många åtgärder som man kan vidta för att förebygga dessa problem men även en rad åtgärder som
kan vidtas för att attackerna ska upphöra. Ta därför kontakt med Fågelskyddsgruppen Stockholm AB
för rådgivning innan ni agerar på egen hand!

Begär pris

Begär pris för: "Aggressiva måsar"