Hem Tjänster Aggressiva måsar

Aggressiva måsar

Måsfåglar häckar i en rad olika biotoper, däribland i stadsmiljö på våra tak. På taken lägger de i regel tre ägg i ett bo som kan stoppa upp dagvattenfilter, hängrännor och förorsaka vattenskador. Måsar, liksom många andra fågelarter, har en stark instinkt att beskydda sina ungar från fiender. När äggen har kläckts efter 28 dagar hoppar ungarna i regel ned från taken rakt ned i marken där de tillbringar mellan 4-8 veckor beroende på arttillhörighet. På marken lär de sig att flyga, hitta mat och andra beteendemönster. De beskyddas av sina båda föräldrar som skenattackerar och attackbajsar mot eventuella fiender. Trutar (större måsar) kan innebära en stor risk för skada eftersom föräldrarna kan uppvisa mycket aggressivitet och i undantagsfall faktiskt gå till fysisk angrepp. Ta därför alltid kontakt med Fågelskyddsgruppen innan ni agerar!

På marken matas ungarna regelbundet av sina båda föräldrar som spyr upp mat till dem. Den här situationen misstolkas många gånger som att måsfåglarna faktiskt attackerar ungen på marken. Ofta upplever människor att ungen tillhör en annan art, ofta ankunge, eller är övergiven eftersom inga föräldrar har synts till på flera timmar. Det här kan vara helt normalt eftersom ju äldre ungen blir desto färre tillfällen levererar föräldrarna mat till ungen.

Fågelskyddsgruppen är INTE ett skadedjursbekämpande företag. Vi ser inte fåglar som skadedjur men vet och har stor respekt för att häckande fåglar, skadade fåglar, instängda fåglar med mera kan innebära stora olägenheter och åsamka skador på fastigheter. Vi beaktar djur- och artskydd främst och löser uppkomna problem utan att systematiskt avliva djur. Det förebyggande arbetet är den absolut viktigaste beståndsdelen för att undvika att problem och olägenheter uppstår - vilket skyddar fåglarna från onödigt lidande och stress.

Begär pris

Begär pris för: "Aggressiva måsar"