Hem Tjänster

Våra tjänster

 • Förebyggande åtgärdsplan

  FÖR MARKÄGARE OCH BRF Sommaren innebär inte bara sol, grönska, pollen och semester. Det innebär också att fåglarna återvänder för att häcka och föda upp sina ungar. Det är vad man kan beskriva som naturens skådespel som är värt att njuta av! Men för vissa fastighetsägare och verksamheter kan häckande fåglar innebära stora olägenheter som…

  Läs mer
 • Fågelbon

  För många är det en efterlängtad tid när djurungarna kommer. Men för fastighetsägare och företag kan häckande fåglar innebära stora olägenheter och i värsta fall skador på fastigheten. Fåglar väljer ibland boplatser som upplevs olämpliga för oss människor men som är väldigt passande för fåglarna. Balkonger, båtar, blomlådor, bryggor och tak är några exempel där…

  Läs mer
 • Aggressiva måsar

  Fåglar som uppvisar aggressiva beteendemönster handlar i de flesta fall om att de beskyddar sina bon, ägg och ungar. Måsfåglar häckar i en rad olika biotoper, däribland öar, klippor och i stadsmiljö. De bygger gärna bon på våra tak och lägger vanligtvis 3 st ägg som båda föräldrarna ruvar på. Boet består av gräs, grenar…

  Läs mer
 • Fågelungar på olämplig plats

  De flesta fågelungar vistas naturligt på marken för att bli självständiga individer. Det innebär att de måste lära sig flyga, lära sig läten och sociala beteendemönster. Det kan röra sig om allt från några dagar till uppemot 8 veckor beroende på fågelns arttillhörighet. Under denna tid blir ungarna matade av föräldrarna som ofta uppvisar aggressivitet…

  Läs mer
 • Fågelsäkring

  Vi erbjuder installation av lämpliga produkter som förebygger förekomst av fåglar. Är du fastighetsägare och vill förebygga häckande fåglar? KLICKA HÄR Fastighetsägarens ansvar regleras i miljöbalkens nionde kapitel. Ansvaret innebär bland annat att du som fastighetsägare ska se till att fastigheten fungerar som den ska samtidigt som du måste undanröja olägenheter som kan komma att…

  Läs mer
 • Sanering

  Fåglar efterlämnar träck, fjädrar, borester och eventuella matrester. Lokal förekomst av råttor kan därför komma att öka kombinerat med att virus- och bakteriesjukdomar sprids via fåglarnas avföring. Exempel på sjukdomar som även kan överföras till människor är fågelinfluensa, psittakos och campylobacterios.

  Läs mer
 • Fåglar i skorsten / ventilation

  Det är vanligt att fåglar söker sig till ventilationer eller skorstenar eftersom de behöver tillgång till lämpliga boplatser under häckningssäsong. Detta gäller främst kajor och kattugglor men kan även inträffa för andra fågelarter. Gemensamt för alla dessa fall är att fåglarna INTE ska släppas ut. De måste undersökas av oss på Fågelskyddsgruppen och ofta behandlas…

  Läs mer
 • Instängda fåglar

  Det är väldigt vanligt att fåglar flyger in i bostäder eller stora lokaler såsom varuhus, industrilokaler eller lagerutrymmen. Det beror oftast på att fågeln söker efter föda, flyr från ett rovdjur eller jagar att bytesdjur och navigerar fel. Men det kan också bero på att fågeln letar efter boplatser att häcka på. I många fall…

  Läs mer