Hem Tjänster Fåglar i skorsten / ventilation

Fåglar i skorsten / ventilation

Det är vanligt att fåglar söker sig till ventilationer eller skorstenar eftersom de behöver tillgång till lämpliga boplatser under häckningssäsong. Detta gäller främst kajor och kattugglor men kan även inträffa för andra fågelarter. Gemensamt för alla dessa fall är att fåglarna INTE ska släppas ut. De måste undersökas av oss på Fågelskyddsgruppen och ofta behandlas hos en viltrehabiliterare innan de släpps ut. Ofta är hörselgångar och ögon kontaminerade av sot/fett vilket påverkar deras förmåga att framskaffa föda och hålla kroppstemperatur.

Vi hjälper dig att ta ut fågeln och näta in skorstenar och ventilationer för att undvika att situationen upprepas. För din och för fåglarnas skull.

Begär pris

Begär pris för: "Fåglar i skorsten / ventilation"