Hem Tjänster Fågelbon

Fågelbon

För många är det en efterlängtad tid när djurungarna kommer. Men för fastighetsägare och företag kan häckande fåglar innebära stora olägenheter och i värsta fall skador på fastigheten. Fåglar väljer ibland boplatser som upplevs olämpliga för oss människor men som är väldigt passande för fåglarna. Balkonger, båtar, blomlådor, bryggor och tak är några exempel på detta.

Fågelskyddsgruppen är INTE ett skadedjursbekämpande företag. Vi ser inte fåglar som skadedjur men vet och har stor respekt för att häckande fåglar, skadade fåglar, instängda fåglar med mera kan innebära stora olägenheter och åsamka skador på fastigheter. Vi beaktar djur- och artskydd främst och löser uppkomna problem utan att systematiskt avliva djur. Det förebyggande arbetet är den absolut viktigaste beståndsdelen för att undvika att problem uppstår - vilket skyddar fåglarna från onödigt lidande och stress.

Kom ihåg att alla fåglar som förekommer i Sverige är fridlysta. Det innebär att man inte får döda, skada eller fånga djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. Utöver fridlysningen är alla vilda fåglar och däggdjur dessutom fredade enligt jaktlagstiftningen och jaktförordningen. Det finns undantag men lagstiftningen är komplex. Ta därför alltid kontakt med oss för konsultation innan ni agerar!

Begär pris

Begär pris för: "Fågelbon"