Hem Tjänster Fågelungar på olämplig plats

Fågelungar på olämplig plats

De flesta fågelungar vistas naturligt på marken för att bli självständiga individer. Det innebär att de måste lära sig flyga, lära sig läten och sociala beteendemönster. Det kan röra sig om allt från några dagar till uppemot 8 veckor beroende på fågelns arttillhörighet. Under denna tid blir ungarna matade av föräldrarna som ofta uppvisar aggressivitet mot fiender såsom människor och andra rovdjur. Fågelungarna kan ibland vandra ut på platser som är direkt livsfarliga eller opassande. En förflyttning av fågelungarna kan därför vara lämplig för att lugna ned situationen och därmed lösa dina problem.

Förflyttning av trutungar (större måsfågelungar) innebär stora risker för skador eftersom föräldrarna är mycket aggressiva och går till fysisk angrepp. Ta därför alltid kontakt med Fågelskyddsgruppen innan ni agerar.

Förflyttning av andungar (ällingar) måste göras med stor försiktighet. Detta kräver både kunskap, erfarenhet och rätt teknisk utrustning. Risken för att ungarna blir övergivna ökar om mamman blir skrämd. Om ungarna känner sig hotade söker de skydd i sin omgivning. Det kan innebära att de väljer att hoppa ned från en högt belägen balkong - rakt ned i asfalten. Ta därför alltid kontakt med Fågelskyddsgruppen innan ni agerar.

Begär pris

Begär pris för: "Fågelungar på olämplig plats"