Hem Tjänster Förebyggande åtgärdsplan

Förebyggande åtgärdsplan

FÖR MARKÄGARE OCH BRF

På bilden visas en cirka 2 veckor gammal måsunge på en fastighet. Det här är ett exempel på brister i det förebyggande arbetet.

För många är det en efterlängtad tid när djurungarna kommer. Men för fastighetsägare och företag kan häckande fåglar innebära stora olägenheter och i värsta fall åsamka skador på fastigheten. Planera i god tid för vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att säkerställa en trivsam boendemiljö eller arbetsplats. Det förebyggande arbetet är av största vikt för att undvika och förhindra onödigt lidande för fåglarna – och samtidigt förhindra allvarlig olägenhet för oss människor.

Fastighetsägares ansvarar regleras i miljöbalkens nionde kapitel. Ansvaret innebär att du som fastighetsägare ska se till så att fastigheten fungerar som den ska samt undanröja olägenheter som kan komma att påverka människors hälsa och miljö på ett negativt sätt. Detta gäller oavsett om du är fastighetsägare till ett flerbostadshus eller en bostadsrättsförening. Fågelskyddsgruppen erbjuder en helhetslösning för alla typer av fågelrelaterade problem som kan uppstå under hela året. För ett fast pris erbjuds följande tjänster:

  • Taksanering
  • Förebyggande åtgärder inför häckningssäsong maj-augusti
  • Infångning av instängda fåglar
  • Bortforsling av avlidna djur
  • Konsultering och upphämtning av sjuka/skadade fåglar

Fågelskyddsgruppen är ett alternativ till dagens viltvård och skadedjursbekämpande företag. Vi ser inte fåglar som skadedjur men vet att häckande fåglar, skadade fåglar, instängda fåglar med mera kan innebära stora olägenheter och skador på fastigheter. Vi beaktar djur- och artskydd främst och löser uppkomna problem utan att systematiskt avliva djur. Pris fastställs i varje enskilt fall, lokala avvikelser kan förekomma beroende på fastighetens utformning och storlek. Tjänsterna kan även beställas separat per tillfälle.

Begär pris

Begär pris för: "Förebyggande åtgärdsplan"