Hem Tjänster Förebyggande åtgärdsplan

Förebyggande åtgärdsplan

FÖR MARKÄGARE OCH BRF

På bilden visas en cirka 2 veckor gammal måsunge på en fastighet. Det här är ett exempel på brister i det förebyggande arbetet.

Sommaren innebär inte bara sol, grönska, pollen och semester. Det innebär också att fåglarna återvänder för att häcka och föda upp sina ungar. Det är vad man kan beskriva som naturens skådespel som är värt att njuta av! Men för vissa fastighetsägare och verksamheter kan häckande fåglar innebära stora olägenheter som i värsta fall kan ge skador på fastigheten. Vi människor måste kunna hantera detta på ett humant och ansvarsfullt sätt. Inte genom att kontakta skadedjursbekämpande företag som systematiskt avlivar djuren för att lösa "akut" uppkomna problem. Det finns ingenting som är så förutsägbart som häckande fåglar och här kan Fågelskyddsgruppen hjälpa dig. Upplever man problem med häckande fåglar är det viktigt att agera i tid – både för människors men framför allt för fåglarnas skull som då kan hitta en annan plats att häcka på.

Fastighetsägarens ansvar regleras i miljöbalkens nionde kapitel. Ansvaret innebär bland annat att du som fastighetsägare ska se till att fastigheten fungerar som den ska samtidigt som du måste undanröja olägenheter som kan komma att påverka människors hälsa och miljö på ett negativt sätt. Hit räknas bland annat skadedjur och häckande fåglar. Lagstiftningen gäller oavsett om du är fastighetsägare till ett flerbostadshus eller en bostadsrättsförening. Fågelskyddsgruppen erbjuder en helhetslösning för alla typer av fågelrelaterade problem som kan uppstå. För ett fast pris erbjuds följande tjänster:

  • Taksanering
  • Förebyggande åtgärder inför häckningssäsong maj-augusti
  • Infångning av instängda fåglar i lokal eller bostad
  • Bortforsling av avlidna djur
  • Konsultering och upphämtning av sjuka/skadade fåglar

I dagens samhälle avlivas tyvärr fåglar systematiskt när de förorsakar problem och olägenheter för oss människor. Går dessa situationer att lösa på andra sätt? Javisst, både på ett humant, hållbart och ansvarsfullt sätt! Tyvärr görs inte detta eftersom fåglarna ofta betraktas som skadedjur. Vi på Fågelskyddsgruppen ser inte fåglar som skadedjur men vet att häckande fåglar, skadade fåglar, instängda fåglar med mera kan innebära stora olägenheter. Vi skyddar fåglarnas intressen och säkerställer samtidigt att de inte förorsakar problem och olägenheter för oss människor. Fågelskyddsgruppen är ett alternativ till dagens viltvård och skadedjursbekämpande företag. Vi beaktar djur- och artskydd främst och löser uppkomna problem utan att systematiskt avliva djur. Pris fastställs i varje enskilt fall, lokala avvikelser kan förekomma beroende på fastighetens utformning och storlek. Tjänsterna kan även beställas separat per tillfälle.

Begär pris

Begär pris för: "Förebyggande åtgärdsplan"