Din personliga integritet och skydd av personuppgifter är av största vikt för oss. Denna policy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i detta avseende. ”Ni” eller ”Er” betyder i denna policy din organisation, dig som person eller någon som företräder dig. ”Vi” betyder i denna policy Fågelskyddsgruppen Stockholm AB.

Vart, hur och varför vi hämtar in och använder personuppgifter

Hur era personuppgifter kommer till vår kännedom beror på olika omständigheter. Antingen tillhandahåller ni själva denna information via vår hemsida eller via kundtjänst alternativt från tredje part, det vill säga inhemska företag som vi samarbetar med. Vi har inget samarbete med verksamheter utanför landet.

När du kontaktar oss via vår hemsida

Via hemsidans olika kontaktformulär samlar och lagrar vi vissa personuppgifter om dig. Uppgifterna tillhandahålls från er själva, från någon annan i er organisation alternativt via någon av våra samarbetspartners som ni har avtal med och som ni nyttjar i olika ändamål, exempelvis fastighetsförvaltare. Exempel på uppgifter som kan komma att lagras innefattar kontaktuppgifter, telefonnummer, adressuppgifter, namnuppgifter, yrkesuppgifter, försäkringsnummer och skadeuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är huvudsakligen berättigat intresse och avtal. Vi använder dessa uppgifter till att utföra våra tjänster för er räkning och för att kunna föra diverse statistik. Statistiken kan sedan användas till att hjälpa till att planera våra resurser eller kommunicera till våra samarbetspartners som ni har avtal med. Fågelskyddsgruppen Stockholm AB förmedlar aldrig information till tredje part.

När du kontaktar oss via telefon

När du ringer till oss beror det i regel på att du vill anmäla en skada, få råd om ett fågelrelaterat ärende alternativt för att du önskar komma i kontakt med någon som arbetar hos oss. Uppgifterna tillhandahålls från er själva, från någon annan i er organisation alternativt via någon av våra samarbetspartners som ni har avtal med och som ni nyttjar i olika ändamål, exempelvis fastighetsförvaltare. Vi kan komma att efterfråga olika personuppgifter från dig med syftet att kunna hjälpa dig på bästa tänkbara sätt. Det kan röra sig om namnuppgifter, adressuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsnummer, yrkesuppgifter och skadeuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är huvudsakligen berättigat intresse och avtal. Vi använder dessa uppgifter till att utföra våra tjänster för er räkning och för att kunna föra diverse statistik. Statistiken kan sedan användas till att hjälpa till att planera våra resurser eller kommunicera till våra samarbetspartners som ni har avtal med. Fågelskyddsgruppen Stockholm AB förmedlar aldrig information till tredje part.

När du är kund hos oss

Under pågående avtalsrelation med oss är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som leverantör till er utifrån avtal samt bolagets rättsliga skyldigheter inom bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för behandlingen är i huvudsak avtal och lag.

Uppgifterna tillhandahålls från er själva, från någon annan i er organisation alternativt via någon av våra samarbetspartners som ni har avtal med och som ni nyttjar i olika ändamål, exempelvis fastighetsförvaltare. Exempel på uppgifter som kan komma att lagras innefattar kontaktuppgifter, telefonnummer, adressuppgifter, namnuppgifter, yrkesuppgifter, försäkringsnummer och skadeuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är huvudsakligen berättigat intresse och avtal. Vi använder dessa uppgifter till att utföra våra tjänster för er räkning och för att kunna föra diverse statistik. Statistiken kan sedan användas till att hjälpa till att planera våra resurser eller kommunicera till våra samarbetspartners som ni har avtal med. Fågelskyddsgruppen Stockholm AB förmedlar aldrig information till tredje part.

Förmedling av information

Fågelskyddsgruppen Stockholm AB förmedlar aldrig information till tredje part. Med förmedling menas försäljning och delning. Vi kan komma att dela information med samarbetsföretag till oss som också ingår avtal med er. Dessa företag har en lika stark rättslig eller kontraktuell skyldighet att säkra denna information.

Parter som vi kan komma att dela er information med faller under följande kategorier: Myndigheter, samarbetsföretag som ingår i avtal med er, försäkringsbolag, fastighetsbolag och hyresvärdar samt inkassoföretag och IT-leverantörer.

Marknadsföring

De personuppgifter vi samlar in om er kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Det är främst namnuppgifter, kontaktuppgifter och yrkesuppgifter som vi behandlar för detta ändamål. Marknadsföringen kan vara i form av direktutskick via mejl eller om ni är kund hos oss för att erbjuda er liknande kompletterande tjänster eller för att informera om kampanjer, rabatter eller uppföljande

Kontakt

För kontakt med oss gällande denna policy och vår behandling av personuppgifter går det bra att mejla till [email protected], detta gäller också om ni vill utöva era rättigheter som registrerad.

Rättigheter

Som registrerad har ni ett antal rättigheter som rör era personuppgifter. Ni har rätt att komma åt era personuppgifter, rätt att få personuppgifterna raderade, rätt att få personuppgifterna rättade, och att begränsa eller invända mot vår behandling av era personuppgifter. Ni har rätt att ta tillbaka ett medgivande om behandling, rätt att undantas från att ta emot framtida marknadsföring från oss och under visa omständigheter att få informationen överförd till er eller någon tredje part och ni har också rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/ kan ni vända er till om ni skulle ha klagomål på vår behandling av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i denna policy från tid till annan.